FORGOT YOUR DETAILS?

Các dòng NIBS

Công ty chúng tôi dựa vào nguyên lý 1 nhánh chia ra nhiều nhánh để phát triển hương vị cho ca cao ngòi và chính ca cao ngòi là nguyên liệu chính tạo ra các dòng so co la mà khách hàng mong muốn từ sử dụng trực tiếp đến ra thành phẩm cuối cùng và  hiện tại đã tao ra 3 dòng sản phẩm ca cao ngòi trong đó các dòng mang tên: KC1, KC2 và KC3

Xem 2 sản phẩm

TOP