Ứng tuyển nhiều vị trí

Quản lý kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng kênh nguyên liệu đồ uống và làm bánh.

Digital marketing

Đưa ra các chiến lược thúc đẩy doanh số, hổ trợ kiến thức đến người tiêu dùng.

Copywriter

Viết các bài báo, đưa ra các kiến thức thực tiễn mang đến chiều sâu kiến thức cho khách hàng.

Designer

Thiết kế các bộ ảnh từ đơn giản đến phức tạp, từ hình ảnh sản phẩm trên web đến bao bì sản phẩm